fbpx

Todo o que debes coñecer das subvencions do INEGA para instalacións fotovoltaicas para empresas en Galicia.

A continuación descríbense brevemente as características principais desta  liña de axudas para instalacións de paneles solares en Galicia.

1.- Realización de instalacións de autoconsumo, con fontes de enerxía renovable, no sector servizos, con ou sen almacenamento.

2.- Realización de instalacións de autoconsumo en Galicia, con fontes de enerxía renovable, noutros sectores produtivos da economía, con ou sen almacenamento.

3.- Incorporación de almacenamento en instalacións de paneles solares fotovoltaico para autoconsumo, con fontes de enerxía renovable, xa existentes no sector servizos e noutros sectores produtivos.      

                                        
Tamén se consideran actuacións subvencionables, dentro dos anteriores programas de incentivos, as instalacións illadas da rede non reguladas no Real Decreto 244/2019, do 5 de abril, polo que se regulan as condicións administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo de enerxía eléctrica, realizadas nos sectores de aplicación de cada un deles.

A selección dos proxectos que recibirán axuda realizarase en réxime de concorrencia non competitiva, do que se fará publicidade na aplicación informática que se utiliza na xestión de axudas.

BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES PARA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN VIGO E NO RESTO DO TERRITORIO GALEGO

Os destinatarios últimos das axudas de instalaciones de paneles solares establecidas na Resolución do 29 de setembro de 2021 serán os previstos no artigo 11 do Real Decreto 477/2021, do 29 de xuño de 2021. Sendo os principais beneficiarios os indicados a continuación:

– Empresas, incluíndo as empresas de servizos enerxéticos.

– Xestores de polígonos industriais.

– Persoas xurídicas ou agrupacións de empresas que realicen actividades económicas.

– Entidades sen ánimo de lucro que realicen actividades económicas.

– Comunidades de enerxías renovables e comunidades cidadás de enerxía.

Importe 2021 (€)Importe 2022 (€)Importe 2023 (€)Importe 2024 (€)TOTAL (€)
1.442.476,0010.189.782,007.357.374,00817.486,0019.807.118,00

PERÍODO DE ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES DE PROXECTOS DE AUTOCONSUMO

 Considéranse actuacións subvencionables as realizadas unha vez efectuada a solicitude de axuda. A data límite para executar e xustificar o investimento será de 18 meses contados desde a data de notificación da resolución da concesión.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA INSTALACIONES DE PANELES SOLARES

O prazo para a presentación de solicitudes será:

Inicio: 21 de outubro de 2021 ás 9:00.
Fin: 31 de decembro de 2023 é inhábil prorrógase ata o 2 de xaneiro do 2024.

A presentación das solicitudes só admitirase mediante tramitación electrónica.

PROXECTOS SUBVENCIONABLES DE ENERXÍA FOTOVOLTAICA EN GALICIA

Para os programas de incentivos 1 e 2, a subvención máxima a percibir corresponderase cos 5 primeiros  MW de potencia da instalación.

Os proxectos que se subvencionen serán:

– Para os programas de incentivos 1 e 2, as instalacións de fotovoltaica e/ou eólica para autoconsumo, con ou sen almacenamento.

– Para o programa de incentivo 3, a incorporación de almacenamento en instalacións de fotovoltaica e/ou eólica existentes..

Consideraranse elegibles as instalacións de almacenamento que cumpran as seguintes características:

– Non pode estar conectado directamente á rede.

– Cociente de capacidade / potencia xerada ≤ 2 kWh/kW.

– As tecnoloxías chumbo-acedo non serán elexibles.

 Todas as instalacións de paneis solares deberán contar cun sistema de monitoraxe da enerxía eléctrica producida pola instalación obxecto de subvención.

INTENSIDADE DA AXUDA

PROGRAMA DE INCENTIVOS 1 Y 2
TECNOLOXÍA RENOVABLEPOTENCIA% AXUDA
Gran EmpresaMediana EmpresaPequena Empresa
FOTOVOLTAICA10 KWp < P ≤ 5000 KWp15%25%35%
P ≤ 10 KWp15%25%45%
EÓLICA20 KWp < P ≤ 5000 KWp20%30%40%
P ≤ 20 KWp30%40%50%

¿AÚN TES DUDAS DAS SUBVENCIÓNS PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN VIGO?

Si eres unha empresa , autónomo ou unha entidade sen ánimo de lucro en Vigo, Pontevedra, Ourense o de calquera parte de Galicia, e estás pensando en facer unha instalación de paneles solares para autoconsumo e todavía tes dúbidas ou necesitas máis información, non dudes en contactarnos.

En EnerVoltaica nos encargamos de todo, tu proxecto de autoconsumo fotovolatico chave en mán. Dende a tramitación de subvencións, estudio de aforro enerxético (gratuito) hasta a instalación e posta en marcha das placas solares. Para que non teñas que preocuparte por nada.

Somos una empresa galega ubicada en Vigo dedicada á instalación de proxectos fotovoltaicos para autoconsumo e traballamos por toda Galicia.

¡Solicita aquí tu Estudio de Ahorro Energético Gratis y sin Compromiso!